Facebook Twitter YouTube Instagram
Etusivu    Taustat    Historia    Hallitus    Yhteystiedot    Palaute   
 
 
Catz 
LAPPEENRANTA RY
 
 
 
TALOUS
Seuran toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tasapainoinen taloudenhoito on
ensiarvoisen tärkeää.
Seuran tilikausi on 1.7.-30.6. Seura toteuttaa yhdistyslain edellyttämää kirjanpitoa,
jossa ovat mukana kaikki seuran toiminnot. Kaikki joukkueet laativat oman
joukkueensa talousarvion. Nämä talousarviot yhdessä muodostavat seuran
talousarvion. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen toimesta.
 
 
JOUKKUEIDEN TALOUDENHOITO
Joukkueen taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja
asetuksia sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä.
Kauden alkaessa rahastonhoitaja laatii yhdessä joukkueenjohdon kanssa
talousarvion, joka perustuu toimintasuunnitelmaan. Talousarvion on oltava
realistinen.
 
Lähtökohtana on, että
a)
kulut katetaan tuotoilla
b)
joukkueen maksuvalmius säilyy koko kauden ajan.
 
Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Talouden
hoidossa on huomioitava myös ne menot, jotka muodostuvat kauden aikana, mutta
joista lasku tulee kauden vaihtumisen jälkeen. Tällaisia kuluja ovat mm. kirjanpidon
lasku ja tilavuokrat.
Joukkueen talousarvio hyväksytetään vanhempainkokouksessa. Hyväksytty
talousarvio toimitetaan seuran hallitukselle.
 
Joukkueet päättävät itsenäisesti pelaajiensa kausi/joukkuemaksujen suuruudet
vanhempainkokouksissaan. Maksut maksetaan ensisijaisesti siihen joukkueeseen,
jossa henkilö pelaa. Maksujen aikataulusta päättää joukkue. Aikataulua
suunniteltaessa on huomioitava varojen riittävyys ja joukkueen maksuvalmius.
Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueen rahastonhoitaja sekä
joukkueenjohtaja. Kokonaisvastuu on kaikkien joukkueen pelaajien (juniorit)
vanhemmilla.
Joukkueen tulee hankintoja ja tilauksia tehdessä käyttää esim. joukkueenjohtajan
nimeä ja osoitetta (merkkinä tulee olla joukkue esim. Catz Minit). Näin laskut
kohdistuvat oikealle joukkueelle.
Osa seuralle tulevista laskuista kohdistuu osittain eri joukkueille. Tällaisia ovat
esim. tilavuokrat, erotuomarimaksut ja sarjamaksut.
Seura maksaa nämä laskut.
 
Joukkueet ovat
velvollisia maksamaan seuralle osuutensa näistä maksuista.
 

PANKKITILIT

Seuran ja joukkueiden tilit ovat Osuuspankissa ja ne ovat ns. yritystilejä. Jokaisella
joukkueella on oma tili, jonka käyttöoikeus on joukkueen rahastonhoitajalla. Tilin
käyttöoikeuden myöntää Catzin hallitus.
Mikäli joukkueen toiminta loppuu, seura
ei voi palauttaa tilillä olevia varoja tai
luovuttaa omaisuutta yksityishenkilölle.
Lopettavan joukkueen kaikki varat jäävät seuralle.

 

RAHASTONHOITAJA

Asema joukkueessa
Rahastonhoitaja on osa joukkueen johtoryhmää. Tehtävän voi yhdistää
kahviovastaavan tehtävään, mutta joukkueenjohtaja ei voi toimia samanaikaisesti
johtamansa joukkueen rahastonhoitajana.
Tehtävät
Rahastonhoitajan tärkeimmät tehtävät ovat:
-valmistelee talousarvion tulevalle kaudelle yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
 
-huolehtii joukkueen rahaliikenteestä ja seuraa budjetin toteutumista kauden aikana
 
-laskuttaa pelaajien vanhemmilta kausimaksut (joukkuemaksut)
Maksuista ei välttämättä tarvitse tehdä varsinaisia laskuja,
sähköposti riittää.
Myös jojo voi lähettää s-postin. Rahastonhoitaja pitää kirjaa saapuneista
maksuista (pelaajakohtaisesti).
 
-maksaa joukkueen laskut ajallaan
 
-huolehtii joukkueen kirjanpidosta eli pitää kirjaa tili-ja maksutapahtumista
 
-seuraa kuukausittain, että tiliote ja joukkuekirjanpidon saldo täsmäävät
 
-informoi joukkueenjohtajaa ja vanhempia joukkueen rahatilanteesta
 
-rahastonhoitajan vaihtuessa ”vanha” toimittaa kaikki tarvittavat
dokumentit uudelle rahastonhoitajalle
 
 

Kirjanpito

Tulosta verkkopankista tiliote kuukausittain. Tiliöinti tehdään tiliotteeseen seuralta
saatavan tilikartan mukaisesti.
Alkuperäiset tositteet ja kuitit liitetään mukaan siten, että päällimmäisenä on
tiliotteen ensimmäisen tapahtuman tosite.
Kirjanpito on toimitettava seuran toimistolle vähintään 3 kk välein, mutta
suositeltavaa on tehdä kirjaukset kuukausittain ja toimittaa sekä tiliote että
kassakirja tositteineen kuukausittain yhdellä kertaa.
Mahdollisimman suuri osa rahaliikenteestä tulee hoitaa pankkitilin kautta.
Käteiskassa varoista on pidettävä tarkasti kirjaa ja kaikki varat on kirjattava. Myös
kahvioiden pohjakassat ja jojojen hätävarapussukat yms. ovat varoja, jotka on oltava
kirjattuina kirjanpidossa. Tositteet on numeroitava sekä tositteeseen että
kassakirjaan juoksevaa numerointia noudattaen. Kaikista käteisostoista ja-nostoista on aina oltava kuitti.
 
 
Kuva
Catz-toimisto, Savonkatu 3, 53100 Lappeenranta • toimisto(at)catz.fi
Kaakon Nettipalvelu Oy